Ile można pożyczyć bez podatku?

//Ile można pożyczyć bez podatku?

Ile można pożyczyć bez podatku?

Na świecie są dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. Pożyczki mogą być jednak wyjątkiem od tej reguły, ponieważ od wielu z nich nie trzeba odprowadzać podatków. Kiedy, gdzie, jak i ile więc można pożyczyć bez podatku?

Czy pożyczki online i kredyty bankowe są zwolnione z podatków?

Co do zasady, pożyczki od instytucji bankowych, czy też kredyty z banków są całkowicie zwolnione z konieczności zapłaty podatku. Na ogół więc klienci tych instytucji finansowej w ogóle nie muszą sobie zaprzątać głowy tą kwestią.

Niezależnie więc od tego ile się pożyczy i z jakiego typu oferty skorzysta, to nie zostanie się obarczonym żadnym obowiązkiem podatkowym. Między innymi z tego powodu, oferty np. firm pożyczkowych online są często postrzegane jako atrakcyjne. Oczywiście jednak pożyczki online, czy kredyty bankowe praktycznie zawsze generują inne koszty, które warto porównywać np. przez wskaźnik RRSO.

Czy pożyczka od najbliższej rodziny jest opodatkowana?

Pożyczając od osób bliskich, sytuacja podatkowa jest nieco bardziej skomplikowana. W przypadku pożyczek, tak jak i np. darowizn, można być zwolnionym z podatku. Dotyczy to sytuacji, kiedy pożyczka jest zawierana pomiędzy najbliższymi członkami rodziny, czyli należącymi do tzw. pierwszej grupy podatkowej. Należą do nich rodzice, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, macochy, ojczymowie itp. W takiej sytuacji nie płaci się żadnego podatku niezależnie od wielkości pożyczonej kwoty.

Warto jednak mieć świadomość, że jeśli suma pożyczki przekracza 9637 złotych (bierze się tu pod uwagę to, czy taka suma wszystkich pożyczek od jednej osoby nie przekroczyła tej kwoty w ciągu 5 lat), to zgodnie z obowiązującym prawem ma się obowiązek zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Wymagane jest także udokumentowanie zawarcia pożyczki np. przez załączenie potwierdzenia wykonania przelewu. Powinno to się zrobić w ciągu dwóch tygodni od zawarcia pożyczki. W przeciwnym przypadku US może zażądać zapłacenia podatku.

W niektórych przypadkach ze zwolnienia z podatku można skorzystać, nie tylko ze względu na bliskie pokrewieństwo. Dotyczy to np. pożyczek pomiędzy wspólnikami w spółce akcyjnej.

Ile można pożyczyć bez podatku od dalszej rodziny i znajomych?

W przypadku pożyczania od ludzi, z którymi w rozumieniu prawa nie jest się najbliższą rodziną, można zostać obarczonym podatkiem. Warto jednak pamiętać, że i w tym przypadku można liczyć na całkowite zwolnienie, o ile wartość pożyczki wynosi maksymalnie 5 000 złotych (pod uwagę bieżę się to, czy wartość wszystkich łącznych pożyczek u danej osoby nie przekroczyła tej kwoty w ciągu ostatnich trzech lat).

Jeśli pożycza się od kilku osób, to należy także pamiętać, że na zwolnienie z podatku można liczyć tylko wtedy, kiedy łączna wartość wszystkich tego typu pożyczek nie przekracza 25 000 złotych.

Ile podatku trzeba zapłacić, jeśli nie podlega się zwolnieniu?

Pożyczając od innych osób prywatnych, tak jak w przypadku np. kupna samochodu od osoby fizycznej ma się do czynienia z PCC, czyli podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jego wysokość wynosi zaś dwa procent wartości pożyczki. Chcąc więc opłacić podatek za pożyczkę, to należy udać się do organu podatkowego, celem załatwienia kwestii formalnych, a następnie należy uiścić odpowiednią kwotę na wskazane konto bankowe.

Jeżeli jednak samemu się go nie zapłaci, a zostanie to wychwycone przez Urząd Skarbowy, to można się spodziewać, że jego wysokość zostanie wtedy ustalona na znacznie wyższym, bo aż 20 procentowym poziomie.

Czy pożyczkodawca także płaci podatek?

Co do zasady w przypadku pożyczania między osobami prywatnymi, podatkiem może zostać obarczony nie tylko pożyczkobiorca, ale także pożyczkodawca.

Jeżeli bowiem prywatny pożyczkodawca udzieli oprocentowanej pożyczki, to jest on zobowiązany, do zapłaty podatku dochodowego, w wysokości 19 procent.

O czym jeszcze pamiętać, pożyczając od osób prywatnych

Pożyczki od bliskich, czyli rodziny bądź przyjaciół, często bardzo różnią się od tych zawieranych na rynku pożyczek online, czy też od kredytów bankowych. Ich warunki są zwykle elastyczne, a czasem wręcz nieprecyzyjne. Często też ich oprocentowanie jest całkowicie zerowe. Należy mieć przy tym świadomość, że każda, nawet słowna umowa pożyczki podlega przepisom prawa, w tym kodeksu cywilnego.

Dla bezpieczeństwa obu stron transakcji zaleca się, aby umowę pożyczki spisać na piśmie i określić w niej wszystkie istotne postanowienia. Dobrym pomysłem może okazać się przelew środków w wersji elektronicznej. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko powstania w przyszłości zbędnych nieporozumień i problemów.

Podsumowanie

W obowiązującym porządku prawnym od członków najbliższej rodziny pożyczyć można bez podatku każdą kwotę. Jeśli jednak przekracza ona 9637 złotych, to trzeba pamiętać, o spełnieniu kwestii formalnych.

W przypadku pożyczania od dalszej rodziny i innych osób prywatnych, bez podatku pożyczyć można maksymalnie 5 000 złotych. Zawsze jednak także trzeba załatwić formalności i mieć na uwadze, że brak zapłaty odpowiedniego podatku, może poskutkować koniecznością jego zapłaty w znacznie większej postaci.

Obowiązkiem podatkowym, niezależnie od wielkości pożyczanej kwoty, może zostać także pożyczkodawca, który musi zapłacić 19 procent podatku od odsetek pożyczki.

2021-04-21T12:41:37+00:00 15 października, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz