Jak obliczyć zdolność kredytową

Strona główna » Blog finansowy » Jak obliczyć zdolność kredytową

Jak obliczyć zdolność kredytową

Wielu z nas wciąż nie stać na zakup mieszkania czy samochodu bez konieczności zaciągania kredytu w banku. Zwykle zanim skierujemy swoje kroki do tej instytucji finansowej, sami dokonujemy wstępnej oceny naszych szans na dostanie kredytu. Jest to zasadne działanie, gdyż w ten sposób możemy przekonać się czy istnieje taka możliwość, a jeśli tak, to o jaką kwotę ewentualnie możemy się ubiegać. Wówczas często zaoszczędzimy sobie ewentualnych rozczarowań lu po prostu poczujemy się pewniej. Ponadto, dzięki temu możemy oszacować nasze finansowe możliwości spłaty kredytu.

Zdolność kredytowa to nic innego, jak prawdopodobieństwo, które zakłada bank odnośnie tego, czy spłacimy zaciągnięte zobowiązanie, zarówno kwotę główną jak i odsetki, we wskazanym w umowie kredytowej terminie. Wiąże się to z tym, że bank, bądź co bądź, udzielając nam pożyczki, ponosi ryzyko. Aby było ono jak najmniejsze dokonuje wnikliwej analizy tego, czy nie popełni błędu, udzielając nam pozytywnej odpowiedzi. Należy podkreślić, że banki stosują różne zasady szacowania naszej zdolności kredytowej i nie istnieje żaden, jedyny słuszny wzór matematyczny na jej obliczenie. Można natomiast wyróżnić kilka czynników, które z pewnością włącza do tej analizy każdy bank. Są to przede wszystkim:

  • osiągana wielkość dochodów i ich źródło,
  • forma zatrudnienia (rodzaj umowy o pracę),
  • wiek kredytobiorcy,
  • koszty utrzymania kredytobiorcy i członków jego rodziny,
  • aktualne niespłacone zobowiązania finansowe,
  • wysokość kredytu, o jaki ubiega się kredytobiorca,
  • wnioskowany okres spłaty kredytu,
  • posiadanie wkładu własnego.

Również obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową. Zgodnie z tym aktem prawnym „przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Bank musi przeprowadzić taki szacunek naszej zdolności kredytowej, żeby po zestawieniu dochodów klienta oraz jego wydatków, w tym związanych ze spłatą pożyczki, pozostała mu odpowiednia ilość środków finansowych na życie i normalne funkcjonowanie. Nawet dysponując dużymi dochodami, przy jednoczesnych wysokich obciążeniach, nasza zdolności finansowa może nie być wystarczająca, aby otrzymać wnioskowany kredyt. Metoda na „jakoś to będzie” może być akceptowalna dla nas, jako kredytobiorców, ale na pewno nie znajdzie zastosowania w przypadku banków. Kredytodawca jest związany tzw. rekomendacją T Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą wysokość raty kredytowej nie może być wyższa niż 50% dochodów netto osiąganych przez kredytobiorcę w ciągu miesiąca.

Próbując ocenić swoją zdolność kredytową na własną rękę musimy także mieć świadomość tego, że nie wszystkie dochody, które osiągamy, bank bierze pod uwagę. Nawet jeśli my osiągamy realną korzyść finansową, nie zawsze jest ona wliczana do sumy naszych dochodów. Chodzi tutaj o zasiłki dla bezrobotnych, alimenty, stypendia, zasiłki opiekuńcze, pensje za okres próbny, renty na czas określony, diety pracownicze, dodatki mieszkaniowe, dodatki socjalne, wynagrodzenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci. Bank będzie interesowała także nasza historia kredytowa. Tutaj pomocnym będzie Biuro Informacji Kredytowej. Jeśli wcześniej rzetelnie spłacaliśmy zobowiązania, na pewno to poprawi nasz ogólny wizerunek, ale w przeciwnym razie, może nam to nastręczyć problemy. Oceniając swoją zdolność kredytową warto więc wziąć pod uwagę także to, co może dowiedzieć się o nas bank na podstawie danych z BIK.

Musimy być świadomi tego, że na własną rękę nigdy nie będziemy w stanie, określić naszej zdolności kredytowej, tak jak czyni to bank. Wynika to nie tyle z braku odpowiednich danych, ale z nieznajomości metod, które stosuje dany kredytodawca. Nie stawia nas to jednak na przegranej pozycji. Jak już wspominaliśmy wcześniej, próba szacunku swoich możliwości, to dobry i mądry krok. Dlatego też warto skorzystać z dostępnych narzędzi, które mają za zadanie służyć nam pomocą w tym względzie. Oczywiście, bardzo pomocny będzie tutaj niezastąpiony Internet. W sieci bowiem znajdziemy specjalne kalkulatory, które umożliwią nam określenie naszej zdolności kredytowej. Zwykle są one dość szczegółowe, proste i wygodne w obsłudze. Naszym zadaniem jest właściwie tylko podanie odpowiednich danych, o które „zapyta” kalkulator. Obecnie często już same banki zachęcają swoich klientów, do skorzystania z opracowanych przez nich kalkulatory internetowe, które mogą stanowić podpowiedź dla nas, czy wizyta w placówce finansowej celem wnioskowania o kredyt, jest w ogóle zasadna. Możliwości jest tak naprawdę sporo, a wszystko zależy od naszych własnych chęci i motywacji. Nie sposób także, nie zwrócić także uwagi na fakt, iż wynik, który uzyskamy należy traktować tylko jako podpowiedź i absolutnie nie można brać jej za pewnik i gwarant tego, że bank udzieli nam kredytu w takiej wysokości i na taki okres, o jakie się ubiegamy. Ostatecznej weryfikacji zdolności kredytowej dokonuje wybrany przez nas bank i tak naprawdę to on w tym względzie ma ostatnie zdanie.

2019-03-11T09:37:30+00:00 2 listopada, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz