Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Strona główna » Blog finansowy » Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Dla wielu osób, podpisanie umowy pożyczki/umowy kredytowej wydaje się być decyzją ostateczną i nieodwołalną. Jednakże w przypadku zapoznania się z bardziej opłacalną ofertą innego pożyczkodawcy, może to być niższe oprocentowania, rata, prowizja, opłaty około kredytowe, istnieje możliwość odstąpienia od pierwotnie podpisanej umowy pożyczki. Jak zatem tego dokonać i czy jest to możliwe w każdym przypadku?

Termin 14 dni

Według polskiego prawa – każda osoba, która podpisała umowę pożyczki może, bez podawania przyczyn z niej zrezygnować. Aby tego dokonać musi jedynie przekazać pożyczkodawcy stosowane pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jedynym zaostrzeniem, które musi być respektowane jest zachowanie czternastodniowego terminu, w którym przedmiotowe pismo wyśle się lub złoży na ręce instytucji finansowej, z którą zawarło się umowę. Jeżeli oświadczenie złoży się po tym terminie – nie zostanie ono uznane.

Odstąpienie może być wysłane tradycyjnie – drogą pocztową – o terminie 14 dni decyduje wówczas data nadania (data stempla pocztowego), nie jak niektórzy uważają, data dostarczenia do placówki. Oświadczenie można także złożyć bezpośrednio w centrali firmy, lub oddziału, w którym podpisywało się umowę. Jeżeli umowa pożyczki została zawarta przez internet, co jest bardzo powszechną sytuacją, w przypadku korzystania z tak zwanych chwilówek – szybkich pożyczek na oświadczenie – odstąpienie można wysłać w wiadomości e-mail i pocztą na adres wskazany przez firmę udzielającą pożyczki. Termin 14 dniowy jest określony w Ustawie o kredycie konsumenckim, której bezwzględnie muszą przestrzegać zarówno banki jak i instytucje oferujące chwilówki.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu

Większość firm, wraz z umową, tabelą opłat i prowizji i regulaminem załącza automatycznie wzór oświadczenia o odstąpieniu. W takiej sytuacji należy jedynie go wydrukować, lub przepisać jego treść i wysłać do pożyczkodawcy w ustalonym, 14 dniowym terminie. Jeżeli jednak, z jakichś powodów, nie jest się w posiadaniu przedmiotowego oświadczenia, trzeba będzie napisać je samodzielnie. Na piśmie powinna znaleźć się data i miejscowość, dane pożyczkobiorcy i określenie do kogo kieruje się oświadczenie – dane kontaktowe i nazwa pożyczkodawcy. W dalszej treści należy zawrzeć :n „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 ze zm.) oraz § 11 Umowy niniejszym odstępuję od Umowy Pożyczki”, następnie należy podać numer pożyczki lub umowy, podpisać się i nadać lub złożyć pismo.

Co ze środkami?

Oczywiście po odstąpieniu od umowy pożyczki, pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić pożyczone pieniądze. Przelać z powrotem należy całą pożyczoną kwotę i ewentualnie odsetki ustawowe za każdy dzień, w którym dysponowało się gotówką. Dla przykładu – jeżeli środki wynikające z zawarcia umowy pożyczki zostały przelane 1go dnia miesiąca a zostały zwrócone na konto pożyczkodawcy 16go – należy obliczyć ustawowe odsetki dzienne z szesnastu dni kalendarzowych i tak uzupełnioną kwotę przelać na konto formy pożyczkowej. Na wykonanie tej czynności pożyczkobiorca ma 30 dni. Po tym okresie -jeżeli nie zwróci gotówki – odstąpienie od umowy pożyczki zostanie uznane jako nieważne, umowa będzie obowiązywała a  w raz z nią wszystkie jej zapisy i obowiązki z niej wynikające, w tym spłata rat, opłaty prowizyjne itp.

Jak widać powzięcie decyzji i podpisanie umowy z firma pożyczkową nie jest decyzją ostateczną. Jeżeli, w związku z równymi sytuacjami jakie mogą się wydarzyć, kredytobiorca zechce zrezygnować z kredytu – ma taką możliwość.Jest w takiej sytuacji chroniony przez zapisy polskiego prawa. Firmy nie mogą nie przyjąć rezygnacji, jeżeli jest ona złożona w terminie. Warto jednak dodać, ze wyżej opisane sytuacja dotyczy wyłącznie pożyczek zawieranych przez osoby fizyczne, tak zwane konsumenckie. W sytuacji kiedy umowa została podpisana przez osobę prawą, lub na cele działalności gospodarczej – przedmiotowe przepisy nie będą obowiązywały. Po odstąpieniu od umowy pożyczki, warto wysłać do firmy pożyczkowej pismo z prośbą o wykreślenie zapisów i zapytań z BIKu- Biura Informacji Kredytowej. Instytucja finansowa i w tym temacie nie powinna stwarzać problemów z realizacją takiego wniosku. Wykreślenie zapytania z BIK jest o tyle istotne, że w przyszłości może mieć wpływ na udzielenie innych kredytów/pożyczek. Polskie prawo ostatnimi czasy bardzo ewoluowało i z najwyższą starannością chroni interesy finansowe kredytobiorców. W razie jakichkolwiek problemów podczas realizacji odstąpienia od umowy pożyczki, konsument może zgłosić swoje zastrzeżenia do UOKiKu, KNFu, Federacji Konsumentów lub do właściwego do miejsca zamieszkania, Rzecznika Konsumentów. Zawsze warto jednak, już na samym początku, przed podpisaniem umowy pożyczki rozsądnie i świadomie podjeść  do przedmiotowej kwestii, dokładnie przeczytać umowę i prześledzić regulamin – wtedy uniknie się nieporozumienia i całej procedury jaką jest odstąpienie od umowy pożyczki.

2019-03-11T08:55:03+00:00 15 października, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz