Jak uniknąć komornika?

//Jak uniknąć komornika?

Jak uniknąć komornika?

Jak uniknąć komornika?

Rządzący mechanizmami rynkowymi konsumpcjonizm jest częstym powodem zadłużenia, w jakie można wpaść w bardzo krótkim czasie. Wystarczy kilka nieprzemyślanych, kosztownych zakupów, debet na karcie kredytowej, który trudno jest spłacić w wyznaczonym terminie… Trudności, jakie dotykają osoby zadłużone w związku z chorobą lub śmiercią współdłużnego partnera, również powodują możliwość uwikłania się w spiralę kredytową, skutkującą nierzadko egzekucją komorniczą.

Właściciele przedsiębiorstw, których kontrahenci nieterminowo regulują zobowiązania, często wpadają w długi podatkowe, wynikłe z opóźnień w regulacji zobowiązań dla Urzędu Skarbowego. Składki na ubezpieczenia w ZUS podobnie nie są opłacane regularnie, co skutkuje wdrożeniem wobec przedsiębiorcy postępowania egzekucyjnego.

W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca odpowiada za długi firmy swoim prywatnym majątkiem lub może uniknąć odpowiedzialności finansowej, jeśli jest związany niektórymi rodzajami umów spółkowych.

Nieterminowe opłacanie faktur może być przyczyną wdrożenia postępowania egzekucyjnego. Zarówno osoby zamożne, które dysponują pokaźnym majątkiem, jak osoby nieposiadające dóbr materialnych mogą stać się podmiotem postępowań komorniczych, zalegając z fakturami na kilkadziesiąt tysięcy złotych lub biorąc chwilówkę na tysiąc złotych bez źródła dochodu, można stać się ofiarą egzekucji komorniczej. Czy istnieją sposoby, aby uniknąć odpowiedzialności przed komornikiem?

W jaki sposób nie doprowadzić do egzekucji komorniczej?

Jeżeli sytuacja finansowa lub potrzeba zrealizowania ważnych planów zmusza do zawarcia umowy kredytowej, najskuteczniejszym sposobem, aby uniknąć styczności z komornikiem jest terminowa spłata zadłużenia. Zarówno w przypadku spłaty kredytu hipotecznego, leasingu samochodu, płatności za zużycie mediów oraz czynsz jako opłaty mieszkaniowe, mogą stać się powodem wdrożenia postępowania windykacyjnego, jeżeli nie będą opłacone w wymaganym terminie.

Obecnie konsumenci posiadają coraz większą świadomość swoich praw i obowiązków, wynikających z sytuacji prawnych, jakie ich dotyczą. Wiedza, zaczerpnięta z witryn internetowych, porad prawnych, które są coraz powszechniejsze, dostęp do informacji bezpośrednio od osób, które dotyczy problem z komornikiem sprawiają, że dłużnicy potrafią znaleźć sposoby, jak uniknąć płacenia długów.

Dłużnicy stanowią liczną grupę osób, zainteresowanych sposobami uniknięcia odpowiedzialności finansowej, jednak najlepszym i przede wszystkim uczciwym sposobem uniknięcia styczności z komornikiem, jest spłata zadłużeń. Firmy windykacyjne, których działalność stanowi pierwszy szczebel w drabinie egzekucji długów, nie są w rzeczywistości siejącymi postrach instytucjami, które zabierają dłużnikom środki do życia. Jeśli dług trafia do firmy, zajmującej się windykacją długów, najlepszym sposobem, aby postępowanie nie zabrnęło do egzekucji komorniczej, jest nie unikanie kontaktu z wierzycielem.

Kontakt w celu ustalenia sposobu i czasu spłaty zadłużenia, będzie pierwszym krokiem do pozbycia się zobowiązań.

Windykatorzy z pewnością wykarzą się chęcią pomocy w rozłożeniu długu na niskie, możliwe do spłaty raty, jednak jeżeli zadłużenie powstało, trzeba będzie je spłacić. Porozumienie z wierzycielem, określające sposób i czas spłaty zadłużenia jest najlepszym sposobem uniknięcia zajęć komorniczych.

Jakimi sposobami dłużnicy próbują oszukać wymiar sprawiedliwości?

Dłużnicy, którzy rzeczywiście nie posiadają możliwości spłaty zadłużenia, najczęściej formalnie tracą jedyne źródło dochodu, które mogłoby stanowić przedmiot zajęcia komorniczego na poczet zadłużenia.

Przepisy mówią, iż komornik nie może zająć wynagrodzenia w części mniejszej niż trzykrotność najniższej stawki miesięcznej, obowiązującej w kraju. Jeżeli więc dłużnik będzie miał możliwość, z pewnością skorzysta z formalnego określenia dochodu na najniższym pułapie, pozostałą część pobierze w bonach żywnościowych bądź skorzysta z możliwości regulowania jego opłat mieszkaniowych przez pracodawcę.

Osoby, prowadzące działalność gospodarczą, która formalnie generuje straty, często zabezpieczają się przed komornikiem przepisaniem swoich dóbr materialnych na najbliższych członków rodziny. Jeżeli sytuacja jest kryzysowa, dłużnicy biorą fikcyjne rozwody, a niepłacone alimenty na rzecz byłego współmałżonka stają się podstawą postępowania komorniczego, a na jego podstawie wracają do „wspólnej kieszeni”.

Dom przed licytacją dłużnicy zabezpieczają przekazując go w formie darowizny swoim potomkom. Metoda „na strusia” jest częstą formą unikania kontaktu z komornikiem, dłużnik ma nadzieję, że nie odbierając korespondencji, czasem zmieniając adres zameldowania uniknie odpowiedzialności… Sprawa owszem, zostanie umorzona, jednak po jakimś czasie postępowanie zostanie wznowione, a odsetki wciąż będą rosły. Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej jest według przepisów traktowane jak korespondencja odebrana. Warto więc spłacić zadłużenie, które nie jeśli trafi do spraw komornika, będzie musiało czekać na przedawnienie aż dwadzieścia lat.

2021-04-21T12:42:28+00:00 15 października, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz