Pożyczki bez BIK 2018-10-20T11:15:46+00:00

pozyczki bez bikKiepska historia kredytowa, niespłacane wcześniej pożyczki, opóźnienia w ratach- wszystko to może zaważyć na Twoich kontaktach z placówkami finansowymi. Wystarczy jeden wpis w BIK, aby wzięcie pożyczki było znacznie trudniejsze, jeśli wpisów jest więcej, może okazać się nawet niemożliwe. Banki zasięgają informacji o swoich ewentualnych pożyczkobiorcach z myślą o bezpieczeństwie własnych interesów.

Gdy chcesz wziąć pożyczkę, a nie jest to Twój pierwszy raz, musisz zastanowić się nad swoją dotychczasową historią finansową. Rozważyć należy przede wszystkim dotychczasowe zobowiązania. Liczne notowania w BIK nie pozwolą na łatwe wzięcie pożyczki, choć zawsze warto poszukać, czy są banki, które nie sprawdzają rejestru dłużników.

Czym jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej powstało na mocy artykułu 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Powołano je do gromadzenia informacji z instytucji finansowych różnego rodzaju, banków oraz placówek pozabankowych, na temat zobowiązań kredytowych ich klientów. Dotyczy to przede wszystkim tego, jak radzą sobie ze spłacaniem zaciągniętych pożyczek czy spłacają w terminie, czy z powodu braku spłaty lub opóźnień nie są zadłużeni lub całkowicie niewypłacalni. Banki, jak również SKOK-i oraz pozabankowe firmy pożyczkowe przekazują do BIK informacje o klientach. W biurze podczas jego pracy uzyskane informacje przechodzą selekcję, a następnie są dokładnie porządkowane i zbierane w historię kredytową klientów. Jest ona udostępniana innym placówkom finansowym, zajmującym się udzielaniem kredytów, aby mogły ocenić czy klient, który chce otrzymać pożyczkę jest godzien zaufania. Prywatne osoby również mogą sprawdzić czy znajdują się w BIK, a jeśli tak, jak wygląda ich historia kredytowa i czy nie będzie blokować im zaciągnięcia ewentualnych pożyczek.

BIK uprawniony jest do przechowywania informacji nie tylko o osobach prywatnych, lecz także o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą.

BIK a pożyczkobiorca

Istnieje przekonanie wśród osób prywatnych, że BIK służy jedynie placówkom finansowym, a dla prywatnych osób albo nie ma znaczenia, albo jest kłopotliwy. Jednak jest wręcz przeciwnie z uwagi na to, że sprawdzając BIK można dowiedzieć się wszystkiego na temat własnej historii kredytowej. Zdarza się bowiem, że do bazy biura jest się wpisanym bez wiedzy o tym fakcie. Przed zdecydowaniem się na wzięcie kredytu, warto sprawdzić jak wygląda historia w BIK. Można sprawdzić swoje dane, sprawdzić czy są poprawne (zdarzały się sporadyczne pomyłki, kiedy do danej osoby były przypisane długi osoby o podobnych danych), ustawić zabezpieczenie na wypadek, gdyby osoba postronna chciała użyć danych do wzięcia pożyczki. W takiej sytuacji BIK wyśle odpowiednie powiadomienie. Podobne powiadomienie pojawi się, kiedy zamiast poprawnych spłat zadłużenia pojawią się długi. Wtedy należy zacząć rozważać, który bank daje pożyczki bez BIK i sprawdzania w historii kredytowej.

Czym jest scoring?

Wiedząc już, czym jest BIK warto wiedzieć także, co to jest scoring. Po udzieleniu kredytu placówka finansowa przekazuje informacje do BIK, aktualizując tym samym dane o kliencie. Takie aktualizacje trwają w czasie całego czasu trwania spłaty zadłużenia. To pozwala na ocenę ryzyka, jakim jest udzielenie klientowi kolejnej pożyczki i wyrażenie jej w skali punktowej (scoring). W skali BIK można otrzymać punktacje od 192 do 631 punktów. Im punktów więcej, tym lepiej. Jednocześnie scoring porównuje profil klienta z klientami, którzy już otrzymali kredyty. Jeżeli profil jest zbliżony do godnych zaufania pożyczkobiorców, wówczas klient otrzymuje więcej punktów oraz ma większą szansę na uzyskanie kredytu. Nie jest to jedyne, co banki biorą pod uwagę przyglądając się potencjalnym klientom, choć potrafi najbardziej zaważyć na dostępności pożyczki.

Udzielenie pożyczki a BIK

Klient, który zdaje sobie sprawę z nie najlepszej historii kredytowej, a potrzebuje pieniędzy staje przed pytaniem, który bank daje pożyczki bez BIK. Pierwszą odpowiedzią, która się nasuwa jest: żaden, ponieważ byłoby to dla niego zbyt ryzykowne. Banki zazwyczaj nie udzielają kredytów bez sprawdzenia klienta w bazie biura, jednak nie zawsze kończy się to odmową pożyczenia pieniędzy. Placówka finansowa będzie inaczej spoglądała na windykację w historii dłużnika a inaczej, na dużą ilość zapytań. Dodatkowo forma kredytu – gotówkowy, hipoteczny – który klient chce wziąć także ma wpływ na ewentualną decyzję banku. Bank sprawdza profil potencjalnego klienta, jego ocenę punktową, porównuje z innymi. Dzięki temu nawet przy zaistniałych wcześniej długach kredyt nie jest całkowicie wykluczony. Możliwe jest udzielenie przez bank pożyczki klientowi, który według BIK ma w historii niewielkie zaległości w spłacie. Z uwagi na spoglądanie przez bank na liczne czynniki, otrzymanie pożyczki nie jest całkowicie wykluczone, chociaż zła historia kredytowa, może wpłynąć na rodzaj udzielonej pożyczki oraz jej wysokość.