Czym jest historia kredytowa?

Strona główna » Blog finansowy » Czym jest historia kredytowa?

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to ogół danych zgromadzonych w BIK na temat naszych kredytów, które aktualnie spłacamy, albo już spłaciliśmy. Jedną z najważniejszych informacji, jest to czy spłaty były regulowane w odpowiednim terminie. 

Tyczy się to każdego produktu kredytowego, a więc i także zakupów na raty, czy kart kredytowych. Jeżeli kredyty spłacane są na czas, wówczas będziemy posiadać dobrą historię kredytową. Jeżeli zaś zalegaliśmy ze spłatą jakichkolwiek zobowiązań, będzie to widoczne w BIK, a co za tym idzie możemy mieć problem na przykład z zaciągnięciem kredytu. Jedynym rozwiązaniem w tym wypadku może być pożyczka dla zadłużonych, która nie zawsze udzielana jest na korzystnych dla nas warunkach.

Skąd się bierze nasza historia kredytowa w BIK?

Nasze dane przesyłane są do BIK zawsze wtedy, gdy staramy się o kredyt w banku, albo też w innej instytucji finansowej, która współpracuje z BIK. Następnie, gdy kredyt zostanie nam już udzielony, do BIK trafiają informacje o tym, jak spłacamy zobowiązanie.

Po co w BIK zbierane są takie dane?

Przed przyznaniem kredytu banki muszą oszacować ryzyko, z jakim związane będzie pożyczenie nam pieniędzy. Pomocne są w tym wypadku właśnie dane zgromadzone w BIK. Kiedy składamy wniosek do banku, czy innej instytucji finansowej, wysyła ona zapytanie do BIK o przebieg naszej historii kredytowej. Jeżeli dotychczasowe zobowiązania były spłacane w terminie, nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

W informacjach zgromadzonych w BIK widać także ilość zaciągniętych obecnie kredytów, jak i łączną sumę do spłaty. Są to bardzo istotne informacje, które w dużej mierze decydują o tym, czy kredyt zostanie nam przyznany.

Jak długo są przechowywane dane w BIK na nasz temat?

Dane na temat zaciągniętych przez nas kredytów widoczne są w BIK, dopóty nie zostaną one w całości spłacone, chyba że wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie tychże danych. Warto to zrobić, ponieważ dzięki temu mamy możliwość budowania własnej historii kredytowej. Bez udzielenia wyżej wspomnianej zgody, spłacony kredyt ,,zniknie” z naszej historii, a szkoda by było stracić taki atut, tym bardziej jeśli spłacaliśmy go w terminie.

Zgodę na przetwarzanie naszych danych o kredytach możemy wyrazić w chwili podpisywania umowy. Jeżeli to zrobimy, dane na temat udzielanych nam kredytów będą udostępniane do sprawdzania kolejnym instytucjom finansowym. Historia kredytowa będzie jednakże udostępniana jedynie przez okres, który zostanie wskazany na podpisanej zgodzie, niemniej nie dłużej aniżeli 5 lat, albo do czasu, aż ją sami odwołamy.

2019-01-25T10:49:49+00:00 25 stycznia, 2019|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz