Co to jest BIK?

Strona główna » Blog finansowy » Co to jest BIK?

Co to jest BIK?

Niskie zarobki to główny powód, dla którego ludzie zaciągają kredyty i pożyczki, ponieważ zakup mieszkania, samochodu, czy też realizacja własnych marzeń to koszt, na który w dzisiejszych czasach niewiele osób stać. Osoby, które decydują się jednak na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki muszą liczyć się z tym, iż ich historia kredytowa zostanie bardzo dokładnie prześwietlona przez BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Czym jednak jest BIK, jakie dane trafiają do tej instytucji i jak długo zgromadzone dane są przechowywane przez Biuro?

Czym jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to przedsiębiorstwo, które zostało utworzone w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich, działając tym samym w oparciu o przepisy Prawa bankowego. BIK gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje wyłącznie bankom, instytucjom kredytowym, a także pozostałym instytucjom, które zostały upoważnione do udzielania kredytów, jednak wyłącznie w zakresie, w jakim dane te są niezbędne w związku z wykonywaniem określonych czynności bankowych. Z uwagi na fakt, iż gromadzone oraz udostępniane przez BIK informacje dotyczą danych osobowych, to są one chronione przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W jakim celu działa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone głównie w celu zmniejszenia ryzyka związanego z procesem udzielania kredytów poprzez gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie wszelkich informacji związanych z historią kredytową danego podmiotu, czyli klientów banków (zarówno tych indywidualnych, jak i mi instytucjonalnych). Każdy bank, który udziela kredytów, w pierwszej kolejności ocenia zdolność kredytową potencjalnego klienta do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach, które zostały określone w umowie kredytowej. Z tego też względu każdy bank wysyła zapytanie do BIK w celu sprawdzenia historii kredytowej klienta, dzięki czemu proces rozpatrywania wniosku nie trwa zbyt długo, a bank ma możliwość dokładnego prześwietlenia każdego nowego klienta. Z kim jednak współpracuje BIK? Oczywiście zarówno z bankami, jak i ze SKOK-ami, jednak na zasadach wzajemności co oznacza, iż wyłącznie te podmioty, które przekazują BIK informacje, mogą od tej instytucji otrzymywać wszystkie niezbędne dane, czyli raporty kredytowe. Informacje, które udostępnia BIK, muszą być zgodne z informacjami, które wspomniana instytucja otrzymuje od banków oraz SKOK-ów, co oznacza, iż ich modyfikacja nie wchodzi w ogóle w grę. Co, jeśli okaże się, iż dane w BIK są niezgodne z rzeczywistym stanem? Takie dane można oczywiście zmodyfikować, jednak stosowny wniosek należy złożyć do banku, a nie do Biura Informacji Kredytowej, ponieważ jedynie bank ma możliwość modyfikowania takich informacji.

Jakie dane gromadzi BIK?

Do BIK trafiają przede wszystkim te informacje, które identyfikują danego klienta, a także wszelkie informacje dotyczące jego zobowiązań kredytowych. Takie informacje powinny być przynajmniej raz w miesiącu aktualizowane do momentu, aż kredyt zostanie w całości spłacony. Warto jednak mieć świadomość tego, iż BIK gromadzi oraz przetwarza nie tylko pozytywne, ale przede wszystkim negatywne informacje dotyczące spłacanych kredytów. W sytuacji, gdy dana osoba terminowo spłaca raty kredytowe wraz z odsetkami, to tworzy tym samym swoją pozytywną historię kredytową, dzięki czemu starając się o kolejny kredyt, z pewnością nie będzie miała żadnych problemów z jego otrzymaniem. Jeśli jednak dana osoba nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań (nie spłaca regularnie rat kredytowych) to buduje wówczas swoją negatywną historię kredytową, zmniejszając tym samym swoje szanse na ponowne uzyskanie kredytu.

Jak długo BIK przetwarza i przechowuje zgromadzone dane?

W sytuacji, gdy dana osoba nie reguluje swoich zobowiązań lub też dopuści się zwłoki w ich regulowaniu powyżej 60 dni to zgodnie z ustawą Prawo Bankowe BIK może przetwarzać jej dane przez okres wynoszący 5 lat. Z kolei, jeśli chodzi o pozostałych klientów banków, to dane dotyczące zaciągniętych przez nich zobowiązań BIK może przetwarzać nawet przez 12 lat (wyłącznie w celach statystycznych), licząc od dnia wygaśnięcia danego zobowiązania. Informacje, które stanowią tajemnicę bankową, mogą być przez BIK przetwarzane po wygaśnięciu zobowiązania, ale tylko wtedy, gdy osoba fizyczna udzieli na to pisemnej zgody? Czy warto jednak takiej zgody udzielać? Oczywiście, że tak, ponieważ w ten sposób buduje się swoją pozytywną historię kredytową (o ile oczywiście zobowiązanie spłacane jest regularnie). Taką zgodę w dowolnym momencie można bez problemu wycofać, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Każda osoba fizyczna, której dane znajdują się w BIK, ma możliwość ich sprawdzenia poprzez pobranie stosownego raportu, co wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia określonej opłaty. Raz na jakiś czas warto jednak pobrać taki raport, aby sprawdzić, czy informacje znajdujące się w BIK są zgodne ze stanem rzeczywistym. Aby otrzymać taki raport, należy wypełnić stosowny wniosek, wysyłając go następnie lub też przekazując osobiście w biurze obsługi klienta BIK.

2019-03-11T09:30:21+00:00 30 października, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz