Co to jest upadłość konsumencka?

Strona główna » Blog finansowy » Co to jest upadłość konsumencka?

Co to jest upadłość konsumencka?

Wiele osób boi się upadłości konsumenckiej. Czy te obawy są uzasadnione? Okazuje się, że nie, bowiem dłużnicy, którzy nie potrafią spłacić swoich zobowiązań oraz nękani przez egzekucje i ciągłe wizyty komorników mogą dzięki upadłości wyjść ze spirali długów. Zanim zdecydujemy się na wystąpienie do sądu z wnioskiem o upadłość, należy dowiedzieć się w jaki sposób trzeba się do niej przygotować. Dzięki temu uniknie się błędów oraz niepożądanych konsekwencji prawnych. Zapraszamy Państwa do lektury artykułu, w którym w sposób dokładny opiszemy co to jest upadłość konsumencka.

Nie tylko dla zamożnych

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o prawie upadłościowym oraz naprawczym. Dzięki niej każdy może zgłosić swoją upadłość. Wystarczy złożyć wniosek do sądu rejonowego. Kosztuje to 30 zł. Wynagrodzenie dla syndyka jest dużo mniejsze niż w przypadku firm oraz nieporównywalnie tańsze aniżeli opłacanie komornika. Syndyk zarobić musi minimum jedną czwartą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli sytuacja jest wyjątkowa, sądowi przysługuje prawo do podniesienia jego wynagrodzenia do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Niewypłacalność jest kluczowa

Sąd, by zdecydować o upadłości konsumenckiej, musi otrzymać dowody na to, że dany dłużnik jest niewypłacalny. Ważne jest to, że przyczyny tej sytuacji muszą być niezależne od niego oraz wynikać z sytuacji losowych, takich jak choroba bądź wypadek przy pracy. Sąd w żadnym wypadku nie zgodzi się na wydanie orzeczenia o upadłości konsumenckiej osobom, które zaciągały kredyty wiedząc o tym, że w żadnym wypadku ich nie spłacą bądź które charakteryzowało rażące niedbalstwo prowadzące do powstania spirali długów. Według zapewnień ustawodawcy, wkrótce powyższe przepisy mają zostać złagodzone. Rząd pracuje nad kolejną nowelizacją tej ustawy. Niewypłacalność to pojęcie, o którym można mówić w momencie, gdy dłużnik nie jest zdolny do spłacenia swoich zobowiązań finansowych w okresie minimum 3 miesięcy.

Rzetelne wypełnienie wniosku

Dla osiągnięcia sukcesu najważniejsze jest to, aby przygotować odpowiednie dokumenty oraz w prawidłowy sposób uzasadnić złożony wniosek. Wniosek powinien zawierać opis aktualnych składników majątku, obecnie posiadane środki pieniężne a także spis należności wobec instytucji finansowych takich jak banki i innych podmiotów. Istotne jest również rzetelne uzasadnienie wniosku. Należy do niego dołączyć wszystkie dowody, które potwierdzą okoliczności, jakie miały wpływ na spowodowanie niewypłacalności. Mowa tu o ciężkiej chorobie bądź protokole z wypadku. Konsumentowi przysługuje prawo do powoływania świadków. Syndyka, który zajmował się będzie zarządzaniem majątkiem, wyznacza sąd. Większość prawników doradza, aby przed złożeniem wniosku w sądzie skontaktować się specjalistą znającym się na prawie upadłościowym.

Uczciwość popłaca

Upadłość konsumencka jest dla dłużników najbardziej korzystną formą wychodzenia z długów. Pozwala ona bowiem na bezstresowe spłacenie swoich zobowiązań. Jest to także szansa na umorzenie tych zobowiązań, których nie zwrócono po wykonaniu planu spłaty. Jedynym warunkiem jest tutaj jednak uczciwość konsumenta. Żaden sąd nie zgodzi się bowiem na upadłość w przypadku, gdy wierzytelności powstały poprzez rażące niedbalstwo bądź celowe działanie dłużnika. W przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym konsument ukrywał swój majątek bądź podejmował działania na szkodę wierzycieli, na przykład zwolnił się z pracy, nie powinien liczyć na łagodność sądu. W sytuacjach tego rodzaju postępowanie upadłościowe zostanie umorzone. Konsument wówczas nie będzie miał prawa do starania się o upadłość przez najbliższe 10 lat. Rzetelność oraz uczciwość jest podstawą przy staraniu się o status upadłości konsumenckiej. Dłużnik nie ma prawa do zatajania stanu swojego majątku, musi wyłożyć na stół wszystkie posiadane przez siebie karty.

Nie zostaniesz bez dachu nad głową

Upadłość konsumencka nie ma na celu puszczenia dłużnika w skarpetkach, ale oddłużenie go w taki sposób, by zapewnić mu optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W momencie, gdy w skład masy upadłości zalicza się mieszkanie bądź dom, konsument nie zostanie z dnia na dzień osobą bezdomną. Sąd przydzieli konsumentowi kwotę, która odpowiadać będzie czynszowi najmu mieszkania w przeciętnej wysokości w tej samej bądź sąsiedniej miejscowości na okres od jednego roku do dwóch lat. Decyzję dotyczącą sumy podejmuje sędzia. Bierze przy tym pod uwagę okoliczności takie jak zarobki konsumenta oraz liczbę osób na jego utrzymaniu. Jeżeli konsument jest w stanie wykazać, że spłaci swoje zobowiązania bez konieczności sprzedawania nieruchomości bądź mieszkania, wówczas sądowi przysługuje prawo do wstrzymania likwidacji należącego do niego majątku oraz zapytania wierzycieli, czy zgadzają się na wprowadzenie takiego rozwiązania.

Czy samochód przepadnie? Niekoniecznie

Razem z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej konsument zostanie pozbawiony zostanie prawa do rozporządzania swoim majątkiem. Zarządzanie nim przejmie syndyk, który przeprowadzi inwentaryzację oraz wystawi go na sprzedaż. Kwestia ta nie dotyczy przedmiotów pierwszej potrzeby typu zapasy żywności, ubrania czy pościel. Jeżeli samochód służy do wykonywania zawodu, sądowi przysługuje prawo do wyłączenia go z masy upadłościowej.

2019-03-11T11:41:21+00:00 27 grudnia, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz