Co to są parabanki?

Strona główna » Blog finansowy » Co to są parabanki?

Co to są parabanki?

Co to są parabanki?

W telewizji, radiu, prasie czy Internecie bardzo często słyszymy o parabankach. Co są parabanki? Czy różnią się one od banków? Czy warto korzystać z ich usług?

Parabanki to instytucje, które prowadzą działalność charakterystyczną dla banków. Nie podlegają one jednak przepisom prawa bankowego. Pojęcie parabanku czy instytucji parabankowej nie jest sprecyzowane w polskim prawie. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) oraz klasyfikacja stosowana w sprawozdawczości Narodowego Banku Polskiego nie definiują tego pojęcia. Nie oznacza to jednak, że próby definicji parabanków nigdy nie zostały podjęte.

Według jednej z definicji parabankami są wszystkie instytucje finansowe, które świadczą usługi podobne do bankowych. Można więc tutaj wymienić: towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa oferujące pożyczki pieniężne czy inwestycje kapitałowe, podmioty świadczące usługi pośrednictwa finansowego, kredytowego, usługi brokerskie, leasingowe czy faktoringowe, a także kantory walutowe i platformy internetowe oferujące usługi finansowe.

Inna definicja mówi, iż parabankami są podmioty nie będące bankami, które zostały upoważnione przez ustawy, do podejmowania czynności bankowych (takich jak na przykład przyjmowanie wkładów pieniężnych, udzielanie pożyczek, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych czy wydawanie kart płatniczych).

Banki a parabanki

Banki podlegają regulacjom prawnym, nadzorowi finansowemu, a także systemowi gwarantowania depozytów. Natomiast parabanki wraz z innymi instytucjami finansowymi tworzą specyficzny, równoległy system bankowy. Wiąże się to z tym, iż nie podlegają tym samym regulacjom prawnym. Nie są też objęte ani nadzorem finansowym, ani Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Po bardzo głośnej aferze z Amber Gold Komitet Stabilności Finansowej określił parabanki jako podmioty, które nie działają w oparciu o reguły prawa bankowego, tylko oferują usługi i produkty finansowe podobne do bankowych,. Funkcjonują one w obszarze nie objętym nadzorem KNF. Warto dodać, że propozycje parabanków i instytucji parabankowych są bardzo szerokie. Charakteryzują się one niskim wymaganiami. Klienci, którzy chcą wziąć kredyt często nie muszą dokumentować swojej sytuacji finansowej.

Wady i zalety parabanków

Wszystko ma swoje plusy i minusy. Parabanki są idealnym rozwiązanie dla osób nieposiadających zdolności kredytowej w bankach. Jednak takie wsparcie ze strony przedsiębiorstwa finansowego posiada także drugą stronę medalu. Klienci korzystający z usług parabanków muszą przede wszystkim liczyć się nie tylko z wyższym oprocentowaniem, ale również odsetkami oraz różnego rodzaju prowizjami.

Dlaczego parabanki cieszą się taką dużą popularnością?

Parabanki oferują tak skonstruowaną ofertę, która jest osiągalna dla większości osób. W przeciwieństwie do banków nie muszą one podporządkowywać się Rekomendacji T. Rekomendacja T to wytyczne, które mają za zadanie chronić bank i jego klientów. Zasady takie zostały wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, a ich głównym założeniem jest to, aby wysokość rat kredytu nie przekraczała 50% albo 65% dochodów klienta. Parabanki działające w naszym kraju, nie stosując Rekomendacji T, udzielają wszystkim klientom pożyczek oraz same oceniają ryzyko udzielania pożyczki konkretnej osobie.

Zagrożenia związane z lokatą środków w instytucjach innych niż bank

Warto podkreślić, że istnieje tutaj wysokie ryzyko utraty środków finansowych, które zostały powierzone tym instytucjom. W wyniku braku ochrony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego klienci instytucji parabankowych nie mają żadnych szans na odzyskanie swoich środków w sytuacji ogłoszenia upadłości takiej instytucji. W świetle obecnie obowiązujących przepisów, prowadzenie działalności, która polega na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych czy prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej celem udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych przy braku stosownego zezwolenia KNF, jest czynnością nielegalną. Podlega to grzywnie do wysokości 5.000.000 złotych oraz karze pozbawienia wolności do lat 3.

Na stronie internetowej KNF jest lista podmiotów podejrzewanych o popełnienie przestępstwa. Zanim powierzymy nasze oszczędności danemu podmiotowi gospodarczemu, warto upewnić się, czy działa on zgodnie z prawem. Warto sprawdzić również od jak dawna instytucja, którą jesteśmy zainteresowani działa na rynku. Jeśli powstała niedawno to nie warto ryzykować. Większość parabanków obecnych na rynku funkcjonuje od kilku, a nawet kilkunastu lat. Świetnie sobie radzą, dlatego śmiało możemy korzystać z ich usług. Poświęcenie dodatkowych kilku minut może nas uchronić przed rozpoczęciem potencjalnie ryzykownej współpracy.

Sygnałami ostrzegawczymi dla klientów rozważających skorzystanie z oferty produktowej oferowanej przez parabanki powinny być:

  • obietnice wysokich zysków, które znacząco odbiegają od oferty licencjonowanych banków;
  • rażące zaburzenie relacji zysku do ryzyka w ramach proponowanego przez parabank produktu;
  • oferta atrakcyjnego oprocentowania depozytów w porównaniu do poziomu stóp procentowych obserwowanych na rynku.
2019-03-11T09:23:11+00:00 24 października, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz