Refinansowanie pożyczki co to jest?

Strona główna » Blog finansowy » Refinansowanie pożyczki co to jest?

Refinansowanie pożyczki co to jest?

Czy warto korzystać z refinansowania pożyczki?

Refinansowanie pożyczki to usługa, którą proponuje się pożyczkobiorcom, którzy nie mogą w określonym terminie spłacić swoich zobowiązań. Firmy pożyczkowe chwalą refinansowanie ze względu na szereg zalet. Jedną z nich jest według takich firm fakt, że refinansowanie pozwala uniknąć kłopotów związanych z opóźnieniem spłaty. Jeżeli jednak przyjrzymy się takiej ofercie w sposób rzetelny i dokładny, wówczas można odnieść wrażenie, że w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie.

Refinansowanie pożyczki – co to jest?

Pojęcie refinansowania pożyczki jest bardzo proste. Jest to pożyczka, którą spłaca się wcześniej wziętą pożyczkę. W momencie, gdy pożyczkobiorca nie posiada funduszy na spłatę chwilówki, może zalogować się na swoje konto w panelu klienta na stronie firmy pożyczkowej i za pomocą jednego kliknięcia zgłosić chęć skorzystania z tego typu rozwiązania. Wtedy dotychczasowy pożyczkodawca “załatwia” Klientowi nową pożyczkę u “zaprzyjaźnionego” pożyczkodawcy. Pożądana kwota w sposób natychmiastowy jest przelewana na konto firmy pożyczkowej, u której Klient ma dług. Stara chwilówka zostaje uregulowana, a klient posiada nową pożyczkę, która posiada nowy termin spłaty.

Dlaczego nie warto decydować się na refinansowanie pożyczki?

Zaletą refinansowania pożyczki jest fakt, że proces ten przebiega w sposób bardzo sprawnych oraz bez zbędnych formalności. Na pierwszy rzut oka powinien on w pełni satysfakcjonować wszystkie strony zawieranej transakcji:

  • pierwszy pożyczkodawca dostaje swoją należność w pożądanym terminie,
  • klient nie jest narażony na przeprowadzenie postępowania windykacyjnego oraz na naliczenie odsetek wynikających z opóźnienia w spłacie,
  • drugi pożyczkodawca zyskuje nowego klienta

W czym więc tkwi haczyk? Najważniejsza wada refinansowania tkwi bowiem w kosztach, jakie należy ponieść za tę usługę. Za refinansowanie należy słono zapłacić. Dla przykładu: decydujemy się na refinansowanie pożyczki, której wysokość wynosiła 1000 zł, a jej koszty łączne, które obejmowały prowizję i odsetki plasowały się na poziomie 200 zł. Na jej spłacenie otrzymujemy pożyczkę refinansującą na kwotę 1200 zł. Do powyższej kwoty pożyczkodawca dolicza również prowizje i odsetki, które wówczas wynoszą już więcej niż 200 zł. Reasumując: za pożyczenie 1000 zł przyjdzie nam zapłacić ponad 4000 zł.

Na jaki okres udzielane są pożyczki refinansujące?

Instytucje finansowe pożyczek refinansujących w większości przypadków udzielają na maksymalnie 30 dni. Warto zatem wyobrazić sobie, co by się wydarzyło w przypadku spłaty chwilówki z 30-dniowym opóźnieniem. Firmom pożyczkowym w takim przypadku przysługuje prawo do naliczenia maksymalnych odsetek na postawie art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego. Dzięki użyciu internetowego kalkulatora odsetek można dowiedzieć się, że w przypadku kwoty 1200 zł odsetki po upływie 30 dni osiągnęłyby wysokość około 15 zł. Na tym przykładzie wyraźnie widać, że ta kwota jest znacznie niższa niż wymienione wyżej ponad 200 zł za refinansowanie na ten sam okres (30 dni).

Jak powstało refinansowanie?

Refinansowanie powstało w momencie, gdy większość firm pożyczkowych zrezygnowało z usługi polegającej na przedłużeniu terminu chwilówki. Usługa ta polegała na przedłużeniu terminu spłaty zobowiązania w zamian za określoną sumę pieniędzy. W chwili obecnej taką usługę świadczy niewielkie odsetek firm pożyczkowych. Zamiennie usługę tę nazywano rolowaniem. Rolowanie okazało się dla pożyczkodawców nieopłacalne w momencie, gdy w życie weszły przepisy ustawy “antylichwiarskiej” w marcu 2016 roku. Ustawa ta wprowadziła tak zwany maksymalny limit pozaodsetkowych kosztów pożyczki. W sytuacji, gdy firma stosuje najwyższe możliwe koszty przy udzielaniu pożyczek, wówczas nie przysługuje jej prawo do stosowania opłat dodatkowych za przedłużenie terminu spłaty. Pożyczkodawcy znaleźli jednak sprytne rozwiązanie tego problemu. Mowa tu oczywiście o sprytnym manewrze z refinansowaniem. Tego typu usługę świadczy bowiem inna instytucja finansowa, dlatego przysługuje jej prawo do nałożenia maksymalnych kosztów na pożyczkę refinansującą. Niezwykle często firmy pożyczkowe i firmy udzielające pożyczek refinansujących są powiązane kapitałowo, dzięki czemu możliwe jest łatwe zdemaskowanie ich intencji.

Naganne praktyki

Bardzo wiele firm pożyczkowych zmusza Klientów posiadających problemy ze spłatą swoich zobowiązań do skorzystania z usługi refinansowania. Straszą bowiem pożyczkobiorców, że w innym przypadku czeka ich ogrom konsekwencji, który wynika z opóźnienia w spłacie. Zdarza się również, że po upłynięciu terminu spłaty firmy stawiają pożyczkobiorców przed faktem dokonanym, to znaczy przesyłają do nich informacje o przeprowadzonym refinansowaniu. Dzieje się to bez zgody Klientów.

Należy mieć na uwadze, że usługa polegająca na refinansowaniu pożyczki to nowa pożyczka, którą zaciąga się u nowej firmy, która wymaga osobnej umowy pożyczki. Jeżeli firma pożyczkowa udziela nam refinansowania bez naszej zgody, jest to działanie naganne, niezgodne z prawem.

2019-03-11T09:14:06+00:00 18 października, 2018|Blog finansowy|0 Komentarzy

Zostaw komentarz