Zablokowane konto przez komornika jak odblokować?

Strona główna » Blog finansowy » Zablokowane konto przez komornika jak odblokować?

Zablokowane konto przez komornika jak odblokować?

Komornik jako organ egzekucyjny działa na zlecenie wierzyciela lub jego pełnomocnika.

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wskazuje możliwe sposoby egzekucji w celu odzyskania swojej należności. Jednym z takich sposobów jest egzekucja z rachunku bankowego (art. 889 kpc i inne), która polega na zajęciu przez komornika środków pieniężnych znajdujących się na danym koncie poprzez przesłanie zawiadomienia o zajęciu do odpowiedniej placówki banku, z wykazaniem aktualnego stanu zadłużenia oraz dane dłużnika. Sam organ egzekucyjny nie może odblokować rachunku bankowego, ponieważ to wierzyciel kieruje postępowaniem egzekucyjnym i to on decyduje o jego przebiegu.

W praktyce wygląda to w ten sposób.

Dłużnik kontaktuje się z komornikiem i prosi o odblokowanie konta, jednocześnie deklarując częste wpłaty w określonej wysokości, aby spłacać zadłużenie. Jednak to nie organ egzekucyjny decyduje o zwolnieniu zajęcia z rachunku bankowego, dlatego też kontaktuje się w tej sprawie z wierzycielem lub jego pełnomocnikiem o zajęcie stanowiska w sprawie i złożenie stosownych wniosków. Najszybszym sposobem jest bezpośredni kontakt z wierzycielem i prośbą o zwolnienie rachunku bankowego, ze złożenie przez niego do komornika wniosku o umorzenie zajęcia z rachunku bankowego. Aby przekonać wierzyciela do takiej czynności, można wpłacić pierwszą  dobrowolną wpłatę i zadeklarować pozostałe wpłaty do wierzyciela. Można wyjaśnić, iż aktualnie dłużnik znajduję się w trudnej sytuacji życiowej, co powoduje nie możność spłaty należności. Zdarzają się również przypadki, że egzekucja prowadzona jest do wynagrodzenia dłużnika oraz rachunku bankowego, na który wpływa wypłata. W ten sposób pracodawca potrąca należności z wynagrodzenia, a bank również przesyła kwotę wolną od zajęć na konto komornika. Sytuacja taka jest niekorzystna dla dłużnika i niezgodna z prawem, gdyż pozostaje on bez środków do życia.

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi:

Potrącalność wynagrodzenia do kwoty minimalnej, która aktualnie wynosi 2.100 zł brutto. W takim przypadku dłużnik powinien zgłosić się do komornika, aby odblokował jedno z zajęć, gdyż zabierane są mu wszystkie środki potrzebne do życia.

Zwolnienie rachunku przez system,a reakcja banku.

Dzięki elektronicznemu systemowi komornik jednym naciśnięciem klawisza myszki może zwolnić konto bankowe, które zostało zajęte. Można powiedzieć, że bank dostaje taka informację w kilka sekund. Najbardziej pewną czynnością, która doprowadza do niezwłocznego odblokowania konta jest wpłata całej wymaganej należności u komornika. Po spłacie zadłużenia, organ egzekucyjny zwalnia wszystkie zajęcia i wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego poprzez spłatę całości. Ważną informacją jest to, iż sam bank nie może dokonać zwolnienia rachunku, ani też nie ma obowiązku, aby poinformować dłużnika o jego zajęciu. Te czynności należą tylko i wyłącznie do komornika, który z kolei działa na wniosek wierzyciela lub jego pełnomocnika. Bank zajmuje całe środki znajdujące się na koncie, nawet kwotę wolną od potrąceń, której nie może przekazać komornikowi, ale też sam dłużnik nie może jej pobrać z konta z uwagi na jego blokadę. Często bywa tak, że dłużnik posiada kilka kont bankowych, w różnych bankach, które zajęte są przez komornika. Wtedy każdy bank musi pozostawić 75 % minimalnego wynagrodzenia na koncie. Problem zwolnienia rachunków pojawia się, gdy na każdym z nich są jakieś środki.

Brak zgody wierzyciela na zwolnienie rachunku bankowego.

Wierzyciel widząc, że sprawa się spłaca dzięki skutecznej ściągalności z rachunków bankowych, nie chce zgadzać się na ich zwolnienie, gdyż dla nich to jest jedyna możliwość odzyskania pieniędzy. Jeżeli dochodzi do sytuacji, gdzie wierzyciel nie składa wniosku o umorzenie zajęcia z rachunku bankowego, dłużnicy kombinują na inne sposoby. Jednym z nich jest założenie nowego konta i podanie go pracodawcy. Przez brak ponownego złożenia zapytania do banków, często bywa tak, że organy egzekucyjne nie wiedzą o nowo założonych kontach dłużnika, na których znajdują się pieniądze, Wierzyciele z kolei też nie zawsze chcą ponownych zapytań, gdyż dla nich to są dodatkowe opłaty, które muszą pokryć z własnej kieszeń.

Najważniejsze dla dłużnika przy składaniu wniosku o zwolnienie zajęcia rachunku bankowego.

Odblokowanie konta może nastąpić jedynie na pisemny wniosek wierzyciela o umorzenie zajęcia z rachunku bankowego. Z kolei do wierzyciela lub jego pełnomocnika powinien zwrócić się dłużnik z prośbą o zwolnienie i gwarancją wpłaty części lub całości zadłużenia. Wtedy może mieć pewność, że rachunek zostanie zwolniony, gdyż wierzycielowi zależy na otrzymaniu jak najszybciej gotówki, a jeśli na koncie nie ma żadnych środków lub też pozostaje na nim kwota wolna od potrąceń, to deklaracja wpłat jest dla niego jak najbardziej korzystna. Jednak należy pamiętać, że zwolnienie rachunku nie oznacza nie możność zajęcia go ponownie. W razie nie wywiązania się z deklaracji, wierzyciel może ponownie zająć rachunek bankowy.

2019-03-11T08:58:34+00:00 17 października, 2018|Uncategorized|0 Komentarzy

Zostaw komentarz